[1]
Umam, A.K. and Isro’il, A. 2024. BEBERAPA RUMUS TRIGONOMETRI MENGGUNAKAN PENDEKATAN GEOMETRI. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Sains. 5, 1 (Feb. 2024), 166-171.