Nabilah, Barikatun, Denni Ismunandar, and Siti Nurjanah. 2024. “PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI TRIGONOMETRI MENGGUNAKAN MODEL PBL DI TINGKAT SMA”. Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan Sains 5 (1), 134-44. https://prosiding.biounwir.ac.id/article/view/240.