Nabilah, Barikatun, Denni Ismunandar, and Siti Nurjanah. “PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI TRIGONOMETRI MENGGUNAKAN MODEL PBL DI TINGKAT SMA”. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Sains 5, no. 1 (January 27, 2024): 134-144. Accessed April 16, 2024. https://prosiding.biounwir.ac.id/article/view/240.